Dragspelsskola.se
Dragspelsskola.se

Dragspelsskola.se

NOTFABRIKEN
34,00 €
Innehåller moms. 10 %

NY DRAGSPELSSKOLA! - Med boken medföljer en CD (mp3/data-cd) med samtliga låtar inspelade.

Tillgänglighet I lager

NY DRAGSPELSSKOLA!

En mycket omfattande och genomarbetad skola baserad på mångårig erfarenhet. Här lär du dig modern teknik för både piano- och knappdragspel.
   
Skolan bygger på låtar - det skall vara kul att spela.  Du lär dig helt från grunden steg-för-steg.  

Innehåller repertoar i många stilarter från allra enklaste valsen till mer avancerade låtar. 

Med boken medföljer en CD (mp3/data-cd) med samtliga låtar inspelade.

Håkan Widars nya dragspelsskola rekommenderas varmt. Det är ett  genomarbetat, kompetent, fräscht och heltäckande material som presenteras.
Bokens pedagogiska upplägg passar i de flesta åldrar, nivåer och  studieformer.

Presentation av boken dragspelsskola.se

Denna skola erbjuder ett unikt låtmaterial Allt noga utprovat och anpassat till elever.
Skolan startar från nybörjarnivå och når till ganska avancerad nivå.
Låtmaterialet är mycket blandat allt för att visa på dragspelets stora bredd. 

Denna bok bygger helt på låtspel och låtarna presenteras i en väl avvägd progression. Nödvändig musikteori presenteras på ett lättfattligt sätt. 

Skolan är i första hand avsedd för lärarledd undervisning, men kan också användas för självstudier.
  

Låtmaterialet finns inspelat på  en medföljande mp3/data-CD. Låtarna är inspelade i ett relativt långsamt tempo så att man skall kunna uppfatta detaljerna. 

Det finns även andrastämmor till en del av låtarna. Dessa kan användas för duett- eller ensemble-spel. 

Det finns även information om vad du skall tänka på när du köper dragspel, information om olika typer av dragspel. 

Det finns också faktarutor i boken med information som varje dragspelare borde veta om dragspel!

På denna hemsida hittar du endel kompletterande material i form av låtar och ensemblelåtar samt ett enklare teorihäfte som kan laddas ner i i .pdf-format.

Innehållsbeskrivning


  Kapitel 1

  Dragspelets delar. Sittställning. Grundläggande notkunskap. Låtspel på gehör.

  Låtspel efter noter med höger hand. Faktaruta om Carl Jularbo.  

Kapitel 2
    Genomgång av enkel valsbas. Basövningar. Enkelt spel med båda händerna. C-durskalan.
    Faktaruta om Musettedragspel.

Kapitel 3                                        
    Genomgång av noternas värde. Om paustecken och deras värde. Rytmikövningar.
    Introduktion av septimackordet (7) i basen. Faktaruta om dragspelets uppfinnare.

Kapitel 4
 Att spela i 4/4 takt. Utökning av omfånget i vänsterhanden. Att spela med upptakt. Faktaruta om      durspel. Om anslag. Legato och staccato.

Kapitel 5
Höjda och sänkta toner. Hur man spelar en kromatisk skala. Grundläggande kunskap om förtecken.
Att spela i moll. Faktarutor om SDR samt om Klezmermusik.

Kapitel 6
Introduktion av åttondelsnoter i låtspelandet. Rytmikövningar. Sammanställning av musikaliska
termer som tempobeteckningar och nyansbeteckningar. Faktarutor om concertina samt om dragspelskungar.

Kapitel 7                                        
Introduktion av växelbas. Förklaringar kring basens konstruktion och notation. Faktarutor om bandoneon och om olika bassystem.

Kapitel 8
Kvintcirkeln. Hur man bestämmer tonart. Mer om dur och moll. Låtspel i flera nya tonarter.
  Faktarutor om dragspelstävlingar och om Ragnar ”Ragge” Sundqvist.

Kapitel 9
  Introduktion av sextondelsnoter. Ny kompfigur, tango. Rytmikövningar med sextondelsnoter i olika
  kombinationer. Faktarutor om bandoneon samt om folkmusik på dragspel.

Kapitel 10
  Vi spelar trioler. Introduktion av synkoper. Faktaruta om polska och polka.

Kapitel 11                                      
  Fokus på basen och hur den noteras. Hur man spelar melodier med vänsterhanden. Skalspel i vänster-
  handen. Hur man använder ackordbasarna för att kompa en visa. Hur man spelar boogie-woogie-bas.

Kapitel 12
  Att spela med flera toner samtidigt. Terser, sexter och ackord. Teori om intervall och ackordens
  upp- byggnad. Faktaruta om dragspelets situation på 1960-talet. Spel med blockackord.

Kapitel 13
  Ett samling med låtar där du kan använda de kunskaper du lärt in i denna bok.

Kapitel 14
    Sammanställning av skalor. Ackordstabell. Diskantregistrens funktion.
  

Olika typer av dragspel.
    Tips och råd inför dragspelsköp.
    Hur du vårdar ditt dragspel.        
    Låtregister                                    
    Diskantschema - Basschema    Värderingar 0 Värderingar